gelerieoo

Naar aanleiding van een brief van mij naar de toenmalige direkteur Dienst Onderwijs , met mijn verzoek eens te praten over het idee om de mooie witte wanden in het nieuwe gebouw aan de Houtlaan, Rotterdam, te gaan gebruiken als expositieruimte, kwam er een zeer positief gebaar terug van Dhr. Gerard de Kleine(direkteur). Er kwam een expositie en bovendien gaf hij de aanstoot tot de oprichting van Galerie OO in het gebouw aan de Houtlaan.Ik was de eerste exposant en de direkteur van het Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam, Dhr. Hans Abelman, wilde mijn expositie openen. Voor mij werd het een succes. De Dienst Openbaar Onderwijs kocht een mooi werk van mij aan , het werk hangt in de Bestuurskamer. De Expositieopening was op donderdag 27 februari 1997 en tot op de dag van vandaag worden er nog exposities gehouden.